ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้วิทยาการ และความก้าวหน้าของการตรวจรักษาทางกายภาพบาบัด ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Upper Limb Training For Stroke”


  File Attach

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ.pdf
install.php
โพสโดย วันที่ 2011-06-09 00:00:00    เปิดดู 4412 ครั้ง