สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้วิทยาการ และความก้าวหน้าของการตรวจรักษาทางกายภาพบาบัด ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Upper Limb Training For Stroke”


  File Attach

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ.pdf
install.php
โพสโดย วันที่ 2011-06-09 00:00:00    เปิดดู 4819 ครั้ง