สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. นักกายภาพบำบัด ปฎิบัติงานที่โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. นักกายภาพบำบัด ปฎิบัติงานที่ศูนย์เดย์แคร์มูลนิธิฯ ในสถานสงเคราะห์ จ.นนทบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คณ สุธิดา โสขุมา Tel: (662) 584 6966
Mobile: 081 743 0138 http://www.ccdthailand.org/
e-mail: [email protected]


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-05-27 00:00:00    เปิดดู 1626 ครั้ง