ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2554


  File Attach

แบบสกภ๕.doc
แบบสกภ๓.doc
คำชี้แจงผลสอบ.pdf
ประกาศผลสอบ.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-05-24 00:00:00    เปิดดู 5616 ครั้ง