ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ฉบับใหม่ ! เกี่ยวกับรายวิชาและเนื้อหาสาคัญ (Essential Content) สาหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (ฉบับแก้ไข)


  File Attach

New_Essential Content.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-03-31 00:00:00    เปิดดู 4846 ครั้ง