ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! เรื่องขอปรับเปลี่ยน วัน เวลา และวิชาสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2554


  File Attach

ประกาศปรับเปลี่ยนวันเวลา.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-03-11 00:00:00    เปิดดู 2772 ครั้ง