ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องของค่าตอบแทน และเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย

ทางสภากายภาพบาบัดและสมาคมกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย มิได้นิ่งนอนใจในเรื่องของค่าตอบแทน และเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย

ในวันที่ 13, 14 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ คือ คุณจีรวรรณ จ.ขอนแก่น คุณสุชัย จ.ราชบุรี จะเข้าร่วมประชุมกับสหวิชาชีพ (สภากายภาพบาบัด สภาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค) เพื่อพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน และเข้าประชุมกับสมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น. มีการประชุมที่ โรงพยาบาลบาราศนราดูร จ.นนทบุรี

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. มีการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมไพจิตร ปวบุตร อาคาร 7 ชั้น 9
ผู้ประกอบวิชาชีพท่านใดมีข้อมูลที่สมควรเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นเหตุผลประกอบและส่งให้เขารวบรวมและพิจารณา โปรดอาสาเข้าร่วมในคณะทางาน หรือส่งฝากตัวแทนที่เข้าประชุม จะเป็นประโยชน์โดยรวม

นางสาวกฤษณา พิชิตพร
นายกสภากายภาพบาบัด


  File Attach

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องค่าตอบแทน .pdf
โพสโดย วันที่ 2011-02-11 00:00:00    เปิดดู 1939 ครั้ง