ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2554


  File Attach

ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
ใบแจ้งเลือกสนามสอบ.doc
แบบสกภ๙.doc
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๑.doc
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ1-54.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-02-11 00:00:00    เปิดดู 2634 ครั้ง