ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2554

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Neurological Conditions” ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2554 ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ

1. Back Pain Management วิทยากร คุณสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล

2. Stroke Part A: Stroke from The Ground Up วิทยากร คุณวิยะดา ศักดิ์ศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม www.allied.tu.ac.th โทร 0-2986-9213 ต่อ 7237


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-02-08 00:00:00    เปิดดู 1530 ครั้ง