สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากายภาพบำบัดร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

 

 สัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553  จัดโดย  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกิดภาคีเครือข่ายด้านจริยธรรม ในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ   เช่น นิทรรศการ  การเสวนา  การประกวดภาพยนตร์  เพลง  การแสดงละคร  mini concertซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่  19 – 23  พฤศจิกายน  2553  ณ  ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 สภากายภาพบำบัด  โดยนายกสภากายภาพบำบัด  นางสาวกฤษณา   พิชิตพร  ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมงานนี้  มีความประทับใจในนิทรรศการ และการเสวนาบนเวที  ที่นำต้นแบบคนดีมาเผยแพร่ให้ศึกษาเรียนรู้


ภาพ :  นิทรรศการของทีมไม้เลื้อย ที่ใช้แสดงถึงการทำความดี สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ 


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2010-11-30 00:00:00    เปิดดู 1321 ครั้ง