สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

26 -28 พ.ย.นี้ เรียนรู้เทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์สาขาต่างๆ ในงานนิทรรศการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติ

ขอเรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการมหากรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติ

ในระหว่างวันที่  26 -28  พฤศจิกายน  2553  เวลา 09.00 – 20.00 น.

ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางแพทย์สาขาต่าง ๆ สนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์  และมาตรฐานสุขภาพของประชาชนในสังคมไทย

ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ต่าง ๆ สภาวิชาชีพราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพ  สมาคมวิชาชีพ  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพต่าง ๆ  มาร่วมกิจกรรม  แสดงนิทรรศการ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานของตน

ในวันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน  2553  เวลาประมาณ  10.00 – 12.00 น. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติกับแพทยสภา และ เวลา 12.45–13.45  น.  จะมีกิจกรรมบนเวที  Main Stage (Plenary Hall 1 – 2 ) ในหัวข้อเรื่อง “ฟื้นชีวิตใหม่ด้วยกายภาพบำบัด  ประสบการณ์ผู้ร่วมโครงการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน  โดย ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์  คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว


  File Attach

รายละเอียดในงาน.pdf
โพสโดย วันที่ 2010-11-23 00:00:00    เปิดดู 1667 ครั้ง