สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

26 -28 พ.ย.นี้ เรียนรู้เทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์สาขาต่างๆ ในงานนิทรรศการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติ

ขอเรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการมหากรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติ

ในระหว่างวันที่  26 -28  พฤศจิกายน  2553  เวลา 09.00 – 20.00 น.

ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางแพทย์สาขาต่าง ๆ สนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์  และมาตรฐานสุขภาพของประชาชนในสังคมไทย

ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ต่าง ๆ สภาวิชาชีพราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพ  สมาคมวิชาชีพ  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพต่าง ๆ  มาร่วมกิจกรรม  แสดงนิทรรศการ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานของตน

ในวันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน  2553  เวลาประมาณ  10.00 – 12.00 น. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติกับแพทยสภา และ เวลา 12.45–13.45  น.  จะมีกิจกรรมบนเวที  Main Stage (Plenary Hall 1 – 2 ) ในหัวข้อเรื่อง “ฟื้นชีวิตใหม่ด้วยกายภาพบำบัด  ประสบการณ์ผู้ร่วมโครงการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน  โดย ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์  คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว


  File Attach

รายละเอียดในงาน.pdf
โพสโดย วันที่ 2010-11-23 00:00:00    เปิดดู 1329 ครั้ง