สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านสุขภาพในประเทศศญี่ปุ่น ได้เรียนเชิญ รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ ไปสอนบรรยายและสาธิตการนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด

รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สายวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับเชิญไปสอนบรรยายและสาธิตการนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด ที่ School of Rehabilitation Science at Kumamoto Health Science University, Japan เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553

 


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2010-11-20 00:00:00    เปิดดู 1876 ครั้ง