สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2554-2557

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด ได้ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2554-2557 จำนวนกรรมการ ระยะเวลารับสมัคร วันเลือกตั้ง และสถานที่นับคะแนน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด ให้ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่กำหนด ส่งกลับมายังสภากายภาพบำบัดและผู้ประสงค์จะเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และสถานที่ปฏิบัติงาน ขอให้ส่งใบคำขอ ยืนยัน/หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งกรรมการสภา ส่งมาที่สภากายภาพบำบัดด้วย

ทั้งนี้ สภากายภาพบำบัดจะใช้ที่อยู่นี้ ในการส่งบัตรเลือกตั้ง และติดด่อสื่อสารกับท่าน


  File Attach

ส่งประชาส...pdf
โพสโดย วันที่ 2010-11-16 00:00:00    เปิดดู 1534 ครั้ง