สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ รับสมัคร นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  

* วุฒิปริญญาตรี วทบ. สาขากายภาพบำบัด
* เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
* หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ (ฝ่ายบุคคล)
18/1075 ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 (ซ.46) ซ.วัดกู้ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-584-6966, 02-582-0620-3 แฟ็กซ์ 02-584-6007
Email : [email protected] www.ccdthailand.org


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2010-11-15 00:00:00    เปิดดู 1695 ครั้ง