สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.จันทรุเบกษา รับสมัคร นักกายภาพบำบัด ๑ ตำแหน่ง

รพ.จันทรุเบกษา พอ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ คน มีรายละเอียดดังนี้
 
 ๑.สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ กองอำนวยการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทร. ๐๓๔ ๙๙๖๔๔๗-๕๑ ต่อ ๓๘๕๑๕ หรือ ๐๒ ๑๕๕๘๕๘๘-๘๙
ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๓
 
 ๒.กำหนดวันสอบ
สอบภาควิชาการ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. วิชาที่สอบและสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2010-11-11 00:00:00    เปิดดู 2206 ครั้ง