ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกแก่ นายกสภาฯ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ในโอกาสเกษียณอายุจากราชการ

   
" ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข คุณธัญรดี จิรสินธิปก มอบของที่ระลึก
   แก่นายกสภาฯ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ในโอกาสเกษียณอายุจากราชการ"

  "กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ กรรมการสภาฯ มอบของที่ระลึกให้นายกสภาฯ ในโอกาสเดียวกัน"


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2010-09-22 00:00:00    เปิดดู 1160 ครั้ง