ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2553


  File Attach

แบบสกภ๕.doc
คำชี้แจงข[1]...pdf
ประกาศผลส[1]...pdf
โพสโดย วันที่ 2010-08-24 00:00:00    เปิดดู 2374 ครั้ง