ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2553


  File Attach

ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
แบบสกภ๙.doc
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๑.doc
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่2-53.pdf
โพสโดย วันที่ 2010-07-01 00:00:00    เปิดดู 2423 ครั้ง