ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2553 (ฉบับใหม่)


  File Attach

สกภ.5 (แบบคำขอ สกภ.5).pdf
หนังสือสภา (คำชี้แจงผู้ขึ้นทะเบียนฯ).pdf
ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2553 (ฉบับใหม่).pdf
โพสโดย วันที่ 2010-05-19 00:00:00    เปิดดู 5760 ครั้ง