ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2552

 


  File Attach

แบบสกภ๕(คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต).doc
คำชี้แจงเพิ่มเติม.pdf
ประกาศผลสอบ.pdf
โพสโดย วันที่ 2009-12-24 00:00:00    เปิดดู 2442 ครั้ง