ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2552


  File Attach

แบบสกภ๕(คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต).doc
คำชี้แจงเพิ่มเติม.pdf
ประกาศผลสอบ.pdf
โพสโดย กันต์ดนัย กิตติญาณ วันที่ 2009-11-17 00:00:00    เปิดดู 3106 ครั้ง