ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 3/2552


  File Attach

คำชี้แจงการสมัครสอบความรู้ฯ3-52.pdf
แบบสกภ๑.doc
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๙.doc
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ3-52.pdf
โพสโดย วันที่ 2009-10-15 00:00:00    เปิดดู 1701 ครั้ง