สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศผลสอบ

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552 (รอบที่ 3)


  File Attach

final-ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่4-59.pdf
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ4-59.pdf
แบบสกภ.๓.pdf
new-แบบสกภ๕.pdf
โพสโดย วันที่ 2009-06-10 00:00:00    เปิดดู 5787 ครั้ง