ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552 (รอบที่ 2)

เนื่องด้วยสภากายภาพบำบัดได้จัดทำประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่องผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552 (รอบที่ 2)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เรียบร้อยแล้ว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตาม file ที่แนบ


  File Attach

ประกาศผลสอบความรู้ฯ1-52(รอบที่2).pdf
คำชี้แจงผู้ขึ้นทะเบียนฯ1-52(รอบที่2).pdf
แบบสกภ๕.doc
โพสโดย วันที่ 2009-05-26 00:00:00    เปิดดู 2522 ครั้ง