ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2552


สมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2552
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


  File Attach

คำชี้แจงการสมัครสอบความรู้ฯ.pdf
แบบสกภ๑.doc
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๙.doc
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ2-52.pdf
โพสโดย วันที่ 2009-05-19 00:00:00    เปิดดู 2160 ครั้ง