สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552


  File Attach

คำชี้แจงผู้ขึ้นทะเบียนฯ1-52.pdf
ประกาศผลสอบความรู้ฯ1-52.pdf
แบบสกภ๕.doc
โพสโดย วันที่ 2009-05-18 00:00:00    เปิดดู 6034 ครั้ง