สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศผลสอบ

ผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2551 (รอบที่1)

ประกาศสภากายภาพบำบัด

เรื่อง ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

ครั้งที่  3/2551 (รอบที่1)

วันที่ 15 ธันวาคม 2551


  File Attach

คำชี้แจงขึ้นทะเบียนฯ3-51.pdf
แบบสกภ๕.doc
ประกาศผลสอบความรู้ฯ3-51.pdf
โพสโดย วันที่ 2008-12-15 00:00:00    เปิดดู 4355 ครั้ง