สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์ม

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

ข้อบังคับว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตฯ.pdf
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตฯ.pdf
แบบคำขอต่ออายุ สกภ.5.1.pdf
แบบคำขอทำบัตรสมาชิก สกภ.3.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2023-05-22 16:12:46    เปิดดู 3216 ครั้ง