สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566

สภากายภาพบำบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่  2/2566 ดังนี้

* การรับสมัครสอบ   เปิดรับสมัครวันที่ 18 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  2566   สมัครออนไลน์เท่านั้น

* กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่  6  กรกฎาคม  2566  

    * วันซ้อมสอบออนไลน์ ในระบบ LMS  ด้วยตนเอง   วันที่  8 - 10  กรกฎาคม  2566        

      - ผู้สมัครสอบทุกท่าน สามารถซ้อมสอบด้วยตนเอง เวลา  09.00 – 24.00 น.

         ได้ที่  https://pt-exam.buu.ac.th 

               - Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

               - Password  : 123456789

        * วัน และเวลาสอบแบบออนไลน์                 

      - วันเสาร์ที่   15   กรกฎาคม  2566

        09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด    (ข้อสอบ 100 ข้อ)

        14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ข้อสอบ 50 ข้อ)

     -  วันอาทิตย์ที่   16   กรกฎาคม  2566

         09.00 –  12.00 น.   วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ  (ข้อสอบ 100 ข้อ)

         * Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

         * Password  : ของแต่ละรายวิชา ท่านจะได้รับในห้องสอบ

     ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกท่านต้องเพิ่มเพื่อนกับ LINE Official :  PTC-OnlineExam  

     ให้แอดไลน์ @995vaotn เพื่อรับข้อมูลข่าวสารกำหนดการของประกาศจัดสอบความรู้สภากายภาพบำบัด

 

 

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่2-2566.pdf
2ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
3ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
4ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-05-12 17:22:25    เปิดดู 5665 ครั้ง