สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครเจ้าหน้าที่สภากายภาพบำบัด ตำแหน่ง บัญชี-การเงิน

        ด้วยสภากายภาพบำบัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด  จำนวน 1 ตำแหน่ง


         รับสมัคร      ตั้งแต่วันที่  17 มีนาคม – 7 เมษายน  2566   ในวันและเวลาราชการ

  สอบวัดผล    วันที่ 12 เมษายน 2566
  
  สถานที่สอบ  สำนักงานสภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข  

        สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

-สอบปฏิบัติ พิมพ์หนังสือราชการ ถอดเทปการประชุม การใช้งาน google drive และงานโปรแกรม EXCEL  

- สอบสัมภาษณ์   เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา


ประกาศผล    วันที่ 19 เมษายน 2566


เริ่มปฏิบัติงาน   วันที่ 1 พฤษภาคม2566


  File Attach

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สภากายภาพบำบัดตำแหน่งบัญชี-การเงิน.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-03-16 15:29:05    เปิดดู 907 ครั้ง