สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์กายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมเป็นผู้ออกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์กายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมเป็นผู้ออกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดผ่านระบบออนไลน์  
  
**ผู้ออกข้อสอบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นอาจารย์กายภาพบำบัด และ/หรือนักกายภาพบำบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด ประเทศไทย

2) มีประสบการณ์สอน และ/หรือประสบการณ์ทำงานทางคลินิกอย่างน้อย 5 ปี  

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงได้ที่ https://testsuite.ptcounc.or.th/ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566 

ทั้งนี้ สภากายภาพบำบัดจะแจ้งยืนยันความจำนงของผู้สมัครภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

Cinque Terre


  File Attach

รับสมัครผู้ออกข้อสอบ 66.png
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-02-14 15:46:54    เปิดดู 866 ครั้ง