สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมวันกายภาพบำบัด ปี2566 “สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด”

ภาพกิจกรรมจากนักกายภาพบำบัดเนื่องในงานวันกายภาพบำบัด ปี2566 “สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด”


  File Attach

C23B6B9E-41B3-4753-832A-570B61B6E5F6.jpeg
B0906932-66BB-439B-BF58-545133DFA8F2.jpeg
D2C6943D-AC8C-4682-8EF4-8CBDC2120001.jpeg
9DB16363-7F23-48B3-909B-640BB69A01FF.jpeg
43E94189-960D-4CC7-89ED-51EF35EAB2C2.jpeg
6F9744C1-93A3-4DA7-BF51-2415FF24FF23.jpeg
D4A568CA-8467-4813-863A-D1D5CBD71263.jpeg
A5D9C3A3-BDEA-4D9E-97CE-E03F8A2F965C.jpeg
F5999C9F-13FB-4F05-95E9-81971B8DC4B7.jpeg
2D57B02F-3765-40D6-AB7D-79F30B0F8422.jpeg
03539508-974E-473C-B5E8-781965EEA051.jpeg
C3BF3132-E6F0-4E00-A9E6-55CE2038F570.jpeg
8D092E57-2DE1-456A-9E63-9111ED5F3725.jpeg
7FB98B77-730B-4A27-82F7-42735EF89FC9.jpeg
7B551BBF-8B57-4850-97DD-597F3D267B2B.jpeg
0CA94F4B-8263-476D-B15A-C569B623B7C2.jpeg
412D22F2-D428-4D39-A4CA-DBE0D174B9DD.jpeg
3D962979-9365-488A-82E5-AF6ECD89FFB9.jpeg
49FD86FB-E8B0-4F63-BD5A-852B67B96CA0.jpeg
B72FE5BD-F9DA-419D-AFCC-65AEAD4E7AE6.jpeg
C72EC864-9954-4D09-89FB-F16870FFC5A9.jpeg
196865DF-2B4D-4987-88FA-6A49806791C6.jpeg
C875830F-6937-4880-B6B9-CB37DBF74A2A.jpeg
174097EB-E2E7-417B-9F16-A471283435EB.jpeg
BD0C2D1E-C5B7-4609-95C4-0A993367F4F0.jpeg
1171E0E5-9CB3-4297-9C3B-55BDA83CA7DC.jpeg
F35AA621-5C98-46EF-A839-D740DEFA840E.jpeg
D467D530-FCB4-4800-A761-BDF72CA48AF3.jpeg
713AEEF8-E2C1-4740-B6A0-3E9006FE1C95.jpeg
6109D226-EBC7-438C-9297-99519C8EC0D2.jpeg
3BB22172-EF8F-44E1-8B78-46DD10B7ACAB.jpeg
A338D0FD-77BB-4BD0-8EBA-482DC65C4E39.jpeg
9EE110C4-1BF6-4710-B87C-BA4E04EFB9A4.jpeg
DD1899B4-1294-415F-A6CB-A40E8E1A728C.jpeg
F093E4F7-F752-4741-85BB-48C50BE30ADF.jpeg
BCCA3907-EFCD-4B77-8781-DC3945F988CB.jpeg
5E0C7154-F37B-46A0-8C7B-0F3024A02A48.jpeg
3A8D38C7-D1BC-4B09-AEEA-D6B05716A438.jpeg
8027AEDC-252E-42D9-A18A-1A396F1B9C27.jpeg
608F001F-10E8-4BC2-AB6E-7ADEB69978FF.jpeg
FE8EDF04-B7A6-4341-8087-E566FF698C54.jpeg
A033B705-595F-4F22-8D2B-13CE12360C0D.jpeg
712A5008-3F17-4922-8584-04D28B7C6565.jpeg
EF1738CD-5B94-47D1-9DAA-91CB16A581A6.jpeg
23D9EAC0-B55A-4D45-B8B1-DF6D543E0BE7.jpeg
279B68A0-E7A4-48FA-8979-E437003DCD9D.jpeg
C65947CE-6947-4336-936B-13935E45D498.jpeg
960B8711-CC38-45A1-8FC2-CA22D651A936.jpeg
E8E3EB45-3B9A-4FF1-80D1-52D4B63D3AD5.jpeg
1E2F3614-ED3E-4704-AD34-DC22FBB0142E.jpeg
48745740-E65B-40B2-BCD4-23117B904941.jpeg
4EC046AD-1F24-4B05-8D93-A65271C0352F.jpeg
872841D3-4FD3-4506-A746-001C886E7E4B.jpeg
3ACF7973-C787-42A3-BF2B-CA66DF34D7DB.jpeg
84DBC1F4-EA5C-475C-8FAE-E972FBC009C3.jpeg
EAF9D8BA-E5F6-427E-A59C-9968B87855D7.jpeg
A10C772A-0436-478B-84FC-A8FDC6BE980C.jpeg
20255EFF-AF98-47C2-9F82-D26F76E6BB9B.jpeg
22DD2F7E-BB30-4159-9100-05E42DC73531.jpeg
5148BE4C-588B-4C27-87B2-91AFE338BD57.jpeg
EB7B3BF8-C5FE-4AFB-A452-0569777F81B9.jpeg
FB865954-0B28-4D28-83C6-89D6547D83E4.jpeg
1CAA98DA-32D9-43A3-ACAC-181CC9F62B68.jpeg
11763223-7EFA-44D7-8DFE-7D4BEFA91829.jpeg
0F1C0986-1B98-4410-A04E-ED7882322B49.jpeg
36EC5DAF-772D-4487-9F9B-35585946E975.jpeg
3D3E534D-00DD-4BF8-8AE7-72ED02DCC94D.jpeg
7EC260A1-1994-4854-B146-87F0CB28DA26.jpeg
2A30CBCB-7EC5-4E90-A95E-A736BF186A1D.jpeg
2AEE123C-DE51-46C6-87F5-F58C421AAD3C.jpeg
3A6F618F-1464-44D2-9443-41AF906B7591.jpeg
10CDA190-BE42-40DF-A9C9-5AA83FC389AC.jpeg
933EF0BA-D3F9-45EA-A47D-DD0F6BDB9078.jpeg
A52FF0B6-0801-4492-9CBD-D9C74A3E08B0.jpeg
B3E346DF-942E-41D8-85A4-881E54906FA5.jpeg
419F972F-1D67-4246-8CA2-1CBC7E000527.jpeg
0C788C95-33F1-4CEE-85D6-76038A093567.jpeg
61B5411E-A0FF-4171-AA9C-CA93102BC7CB.jpeg
3F15C954-D6AC-44D0-BEE6-F2A3C8A4E109.jpeg
8B075AA4-485D-4EFB-8109-97402F9A9398.jpeg
BEAC65FD-5EF9-42BD-8DFE-637857624984.jpeg
6FB43A78-DA37-44BA-9559-08DDDD932D22.jpeg
CE9C31C6-59C0-4878-833A-270F8618A9B7.jpeg
2DAE6521-550C-4B60-B6A5-931D6FB86EF5.jpeg
75114F32-7179-43AB-A412-F632D3FC6F4A.jpeg
BBC2D5CB-F7CC-4444-888B-6178F3E4BDC0.jpeg
EAF60E79-DAB9-4C8C-ABB1-C9C192B087F3.jpeg
16ADD016-F68E-45E6-879B-A4E7C652A9FD.jpeg
9D0DE6CE-47C2-4A02-88C2-1FEF91AF5989.jpeg
C96D8CFC-2192-4CF1-8997-DF4A5D9ACC76.jpeg
3D49EA8C-F29C-43BD-8DAD-167E50948E54.jpeg
D85A83E1-846D-48DC-B825-BB5CF235A28E.jpeg
201F196D-648A-416B-AA81-F3202AE1C7FE.jpeg
1336B379-8175-42C2-8615-D47D738BC7B2.jpeg
9D07C9D8-F306-405B-9EB5-8018CB615F33.jpeg
FB845734-25C8-4800-A3D9-F624DB1ECCBA.jpeg
992F7F38-904B-425D-ABB2-AC8FBBE53033.jpeg
BDA16CA9-F63B-49D8-A199-810C8C629A8C.jpeg
EE829F95-BEAE-4C67-BB79-613B38EB6948.jpeg
8A9F59CF-2048-437B-B351-37622FB0E769.jpeg
B2D58C3C-AA10-42AA-B4A6-44813015F5FF.jpeg
0A2090C7-C500-4C0A-9B48-DEA858A98438.jpeg
DE01D34D-2951-4E1D-90F7-42FE436BE9F2.jpeg
C7375F86-3EC1-451D-BE8D-B4AB734C954A.jpeg
48916968-3494-4142-91C5-D78043F89F0A.jpeg
0BD85F2B-D3F7-47A7-897E-3BA10F8ED7CA.jpeg
B522C7EC-1180-4510-8677-9270E64190EF.jpeg
A68AFD8E-AF1C-45DC-9B63-83B09B5028EF.jpeg
D560815C-EF0F-4403-9AE4-5F2C7CF9172B.jpeg
8F17A7B2-5D9D-4207-9ECA-FC69722A7B60.jpeg
9648A674-584F-4670-AFB7-82562C1D62F4.jpeg
F50DF288-BCB1-4C5E-BFA0-2D608ABA948E.jpeg
571A15E2-1DF4-436D-861D-62E1C3710B8D.jpeg
17D58A36-C165-4521-B61A-7D301D70A43D.jpeg
1F5A6819-2566-4B90-905F-D77E3BD7B558.jpeg
92CC6D36-62F3-41DC-ABF6-9812DEE34C9E.jpeg
DE5D02AB-777D-44CB-968C-EB6D864A21CB.jpeg
75253436-3099-45EC-B67A-AE6DF07DD4A6.jpeg
BA0F927B-6CD4-4981-9F46-8834C7DBDBCA.jpeg
61593298-4EC3-403F-94B6-FEA0A166E3F8.jpeg
โพสโดย sirirat วันที่ 2023-01-23 17:48:28    เปิดดู 1945 ครั้ง