สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมวันกายภาพบำบัด ปี2566 “สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด”

ภาพกิจกรรมจากนักกายภาพบำบัดเนื่องในงานวันกายภาพบำบัด ปี2566 “สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด”


  File Attach

C23B6B9E-41B3-4753-832A-570B61B6E5F6.jpeg
B0906932-66BB-439B-BF58-545133DFA8F2.jpeg
D2C6943D-AC8C-4682-8EF4-8CBDC2120001.jpeg
9DB16363-7F23-48B3-909B-640BB69A01FF.jpeg
43E94189-960D-4CC7-89ED-51EF35EAB2C2.jpeg
6F9744C1-93A3-4DA7-BF51-2415FF24FF23.jpeg
D4A568CA-8467-4813-863A-D1D5CBD71263.jpeg
A5D9C3A3-BDEA-4D9E-97CE-E03F8A2F965C.jpeg
F5999C9F-13FB-4F05-95E9-81971B8DC4B7.jpeg
2D57B02F-3765-40D6-AB7D-79F30B0F8422.jpeg
03539508-974E-473C-B5E8-781965EEA051.jpeg
C3BF3132-E6F0-4E00-A9E6-55CE2038F570.jpeg
8D092E57-2DE1-456A-9E63-9111ED5F3725.jpeg
7FB98B77-730B-4A27-82F7-42735EF89FC9.jpeg
7B551BBF-8B57-4850-97DD-597F3D267B2B.jpeg
0CA94F4B-8263-476D-B15A-C569B623B7C2.jpeg
412D22F2-D428-4D39-A4CA-DBE0D174B9DD.jpeg
3D962979-9365-488A-82E5-AF6ECD89FFB9.jpeg
49FD86FB-E8B0-4F63-BD5A-852B67B96CA0.jpeg
B72FE5BD-F9DA-419D-AFCC-65AEAD4E7AE6.jpeg
C72EC864-9954-4D09-89FB-F16870FFC5A9.jpeg
196865DF-2B4D-4987-88FA-6A49806791C6.jpeg
C875830F-6937-4880-B6B9-CB37DBF74A2A.jpeg
174097EB-E2E7-417B-9F16-A471283435EB.jpeg
BD0C2D1E-C5B7-4609-95C4-0A993367F4F0.jpeg
1171E0E5-9CB3-4297-9C3B-55BDA83CA7DC.jpeg
F35AA621-5C98-46EF-A839-D740DEFA840E.jpeg
D467D530-FCB4-4800-A761-BDF72CA48AF3.jpeg
713AEEF8-E2C1-4740-B6A0-3E9006FE1C95.jpeg
6109D226-EBC7-438C-9297-99519C8EC0D2.jpeg
3BB22172-EF8F-44E1-8B78-46DD10B7ACAB.jpeg
A338D0FD-77BB-4BD0-8EBA-482DC65C4E39.jpeg
9EE110C4-1BF6-4710-B87C-BA4E04EFB9A4.jpeg
DD1899B4-1294-415F-A6CB-A40E8E1A728C.jpeg
F093E4F7-F752-4741-85BB-48C50BE30ADF.jpeg
BCCA3907-EFCD-4B77-8781-DC3945F988CB.jpeg
5E0C7154-F37B-46A0-8C7B-0F3024A02A48.jpeg
3A8D38C7-D1BC-4B09-AEEA-D6B05716A438.jpeg
8027AEDC-252E-42D9-A18A-1A396F1B9C27.jpeg
608F001F-10E8-4BC2-AB6E-7ADEB69978FF.jpeg
FE8EDF04-B7A6-4341-8087-E566FF698C54.jpeg
A033B705-595F-4F22-8D2B-13CE12360C0D.jpeg
712A5008-3F17-4922-8584-04D28B7C6565.jpeg
EF1738CD-5B94-47D1-9DAA-91CB16A581A6.jpeg
23D9EAC0-B55A-4D45-B8B1-DF6D543E0BE7.jpeg
279B68A0-E7A4-48FA-8979-E437003DCD9D.jpeg
C65947CE-6947-4336-936B-13935E45D498.jpeg
960B8711-CC38-45A1-8FC2-CA22D651A936.jpeg
E8E3EB45-3B9A-4FF1-80D1-52D4B63D3AD5.jpeg
1E2F3614-ED3E-4704-AD34-DC22FBB0142E.jpeg
48745740-E65B-40B2-BCD4-23117B904941.jpeg
4EC046AD-1F24-4B05-8D93-A65271C0352F.jpeg
872841D3-4FD3-4506-A746-001C886E7E4B.jpeg
3ACF7973-C787-42A3-BF2B-CA66DF34D7DB.jpeg
84DBC1F4-EA5C-475C-8FAE-E972FBC009C3.jpeg
EAF9D8BA-E5F6-427E-A59C-9968B87855D7.jpeg
A10C772A-0436-478B-84FC-A8FDC6BE980C.jpeg
20255EFF-AF98-47C2-9F82-D26F76E6BB9B.jpeg
22DD2F7E-BB30-4159-9100-05E42DC73531.jpeg
5148BE4C-588B-4C27-87B2-91AFE338BD57.jpeg
โพสโดย sirirat วันที่ 2023-01-23 17:48:28    เปิดดู 169 ครั้ง