สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทำความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สำหรับผู้สนใจทั่วไป (PTQA-01) ในวันเสาร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

          รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทำความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สำหรับผู้สนใจทั่วไป (PTQA-01) ในวันเสาร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ Zoom meeting รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมPTQA-01.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-01-10 17:33:29    เปิดดู 235 ครั้ง