สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation ครั้งที่ 2

     คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation ครั้งที่ 2 ในรูปแบบ  Zoom Webinar + Onsite Workshop ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนนจากสภากายภาพบำบัด ดังนี้
  • 24 ก.พ. 66 Zoom Webinar 5.75 คะแนน
  • 24 -25 ก.พ. 66 Zoom Webinar + Onsite Workshop 12.41 คะแนน


อัตราค่าลงทะเบียน
  • Webinar 24 ก.พ. 66 : นักกายภาพบำบัด สมาชิกชมรมกายภาพบำบัดทางการกีฬาแห่งประเทศไทย นักกายภาพบำบัดโครงการกายภาพบำบัดชุมชน สปสช. และ นักกายภาพบำบัดผู้เป็นผู้คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือ clinical instructors นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัดมหิดล - 750 บาท
  • Webinar 24 ก.พ. 66 : นักกายภาพบำบัด จากหน่วยงานภายนอก - 1,000 บาท
  • อบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 24-25 ก.พ.66 : นักกายภาพบำบัด สมาชิกชมรมกายภาพบำบัดทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - 2,500 บาท
  • อบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 24-25 ก.พ.66 : นักกายภาพบำบัด จากหน่วยงานภายนอก - 3,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณธนีพร โทร. 080-6499192 
(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ) หรือ สามารถ Inbox สอบถามทางเพจ https://www.facebook.com/PTMUAcademicServices/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://pt.mahidol.ac.th/conference/optimal/

Cinque Terre


  File Attach

หนังสือเชิญ Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation ครั้งที.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-12-20 17:17:26    เปิดดู 470 ครั้ง