สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่4/2565

สภากายภาพบำบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่  4/2565 ดังนี้

รับสมัครสอบ   เปิดรับวันที่ 10  - 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  สมัครออนไลน์เท่านั้น 

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่  1  พฤศจิกายน  2565   

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2565  ทางหน้าเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด   http://pt.or.th/PTCouncil/

 วันซ้อมสอบออนไลน์ ในระบบ LMS  ด้วยตนเอง  วันที่  5 - 7  พฤศจิกายน  2565     

·       ผู้สมัครสอบทุกท่าน สามารถซ้อมสอบด้วยตนเอง เวลา 09.00 – 24.00น.   

ได้ที่  https://pt-exam.buu.ac.th 

    * Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

    * Password  : 123456789

วัน และเวลาสอบแบบออนไลน์               

วันเสาร์ที่  12  พฤศจิกายน 2565

09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด    (ข้อสอบ 100 ข้อ)

14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ข้อสอบ 50 ข้อ)

วันอาทิตย์ที่  13  พฤศจิกายน 2565

09.00 –  12.00 น.   วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ  (ข้อสอบ 100 ข้อ)

* Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

* Password  : ของแต่ละรายวิชา ท่านจะได้รับในห้องสอบ

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่4-2565.pdf
2ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
3ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
4ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-10-10 11:00:55    เปิดดู 1467 ครั้ง