สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2565 (รอบที่ 2 จำนวน 1 ราย)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

final-ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่2-2565แบบออนไลน์(รอบที่2).pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบครั้งที่2-2565.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-09-23 09:02:39    เปิดดู 1424 ครั้ง