สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมวันกายภาพบำบัดโลก ปี พ.ศ. 2565

          World Physiotherapy ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ (Materials) ฉบับภาษาไทย ทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมวันกายภาพบำบัดโลก ปี พ.ศ. 2565 (World PT Day 2022) ภายใต้แนวคิด “ข้อเสื่อม (Osteoarthritis)” โดยสามารถ Download เอกสารที่ Link ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานและเผยแพร่ให้กับประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงภาวะข้อเสื่อมที่ถูกต้อง ขอขอบคุณ รศ.ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ และ กภ.ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์ ที่ดำเนินการแปลและเรียบเรียงเอกสารฉบับภาษาไทย


Click Link >>> World PT Day 2022

#WorldPTDay
#WorldPTDayThailand

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2022-08-25 17:22:14    เปิดดู 378 ครั้ง