สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมวันกายภาพบำบัดโลก ปี พ.ศ. 2565

          World Physiotherapy ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ (Materials) ฉบับภาษาไทย ทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมวันกายภาพบำบัดโลก ปี พ.ศ. 2565 (World PT Day 2022) ภายใต้แนวคิด “ข้อเสื่อม (Osteoarthritis)” โดยสามารถ Download เอกสารที่ Link ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานและเผยแพร่ให้กับประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงภาวะข้อเสื่อมที่ถูกต้อง ขอขอบคุณ รศ.ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ และ กภ.ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์ ที่ดำเนินการแปลและเรียบเรียงเอกสารฉบับภาษาไทย


Click Link >>> World PT Day 2022

#WorldPTDay
#WorldPTDayThailand

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2022-08-25 17:22:14    เปิดดู 765 ครั้ง