สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ. 2565

          เนื่องด้วยกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา.PDF
ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ.2565.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-07-04 17:18:51    เปิดดู 252 ครั้ง