สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมวิชาการเรื่อง บทบาทนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพในสังคมสูงอายุ

หนังสือเชิญและรายละเอียดโครงการ ตามไฟล์แนบ


  File Attach

กิจกรรมอบรมวิชาการเรื่อง บทบาทนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพในสังคมสูงอายุ_signed.pdf
7.หนังสือเชิญนักกายภาพบำบัดทั่วไป 23.06 (2).pdf
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม.pdf
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรม.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-06-27 09:39:52    เปิดดู 1303 ครั้ง