สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ The Better Health Programme กำหนดจัด e-journal workshop on 17 June 2022 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

         ด้วยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ The Better Health Programme กำหนดจัด e-journal workshop on 17 June 2022 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกในวิชาชีพของท่านและเครือข่ายที่สนใจเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบไฟล์ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนมาพร้อมด้วยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2022-06-15 13:46:12    เปิดดู 209 ครั้ง