สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2565


  File Attach

ประกาศสภากายภาพบำบัด -เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-06-01 14:28:55    เปิดดู 1713 ครั้ง