สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม e-journal workshop หัวข้อ Writing and Publishing a Systematic Review”

      มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ  ร่วมกับ Better Health Programm (UK) ได้นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม e-journal workshop หัวข้อ Writing and Publishing a Systematic Review” โดยวิทยากร Prof. Roger Jones จาก Royal College of General Practitioners (RCGP) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30-17.30 (8.30-11.30 am UK time) 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/guvJ1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

สามารถเข้าร่วมประชุมผ่าน zoom meetings ได้ที่ https://shorturl.at/loqBL
Meeting ID: 984 3110 3855
Passcode: 990188

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

877_002196.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-05-26 15:10:32    เปิดดู 368 ครั้ง