สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม e-journal workshop หัวข้อ Writing and Publishing a Systematic Review”

      มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ  ร่วมกับ Better Health Programm (UK) ได้นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม e-journal workshop หัวข้อ Writing and Publishing a Systematic Review” โดยวิทยากร Prof. Roger Jones จาก Royal College of General Practitioners (RCGP) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30-17.30 (8.30-11.30 am UK time) 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/guvJ1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

สามารถเข้าร่วมประชุมผ่าน zoom meetings ได้ที่ https://shorturl.at/loqBL
Meeting ID: 984 3110 3855
Passcode: 990188

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

877_002196.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-05-26 15:10:32    เปิดดู 1043 ครั้ง