สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2565 แบบออนไลน์

สภากายภาพบำบัดประกาศหลักเกณฑ์วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่  2/2565 แบบออนไลน์ ดังนี้

* การรับสมัครสอบ   เปิดรับวันที่ 17 พฤษภาคม -30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  สมัครออนไลน์เท่านั้น
* การเข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ (เตรียมความพร้อม) เสมือนจริง วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น.
      ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ ให้ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์  (เฉพาะผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์ หากไม่ได้เข้าการทดสอบระบบ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบจริง)
* การซ้อมทดสอบระบบ LMS  ด้วยตนเอง วันที่ 10 -15 กรกฎาคม 2565     
    ผู้สมัครสอบรายใหม่และรายเก่าที่ผ่านการสอบออนไลน์มาแล้ว  ให้เข้าซ้อมทดสอบระบบ LMS ด้วยตนเอง
* วัน และเวลาสอบแบบออนไลน์                   
                   วันเสาร์ที่  23  กรกฎาคม  2565

09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด    (ข้อสอบ 100 ข้อ)

14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ข้อสอบ 50 ข้อ)

วันอาทิตย์ที่  24  กรกฎาคม  2565

09.00 –  12.00 น.   วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ  (ข้อสอบ 100 ข้อ)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2565 แบบออนไลน์  (ผู้ที่ผ่านการสอบออนไลน์มาแล้ว ที่ไม่ต้องเข้าทดสอบ)

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์(เฉพาะผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์)

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2565 แบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

* Username คือ หมายเลขสมาชิกที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  

* Password  เข้าระบบ LMS ของแต่ละรายวิชา ท่านจะได้รับจากกรรมการคุมสอบ ในห้อง Zoom ของท่าน

 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกท่านต้องเพิ่มเพื่อนกับ LINE Official :  PTC-OnlineExam  ให้แอดไลน์ @995vaotn เพื่อรับข้อมูลข่าวสารกำหนดการของประกาศจัดสอบความรู้สภากายภาพบำบัด 

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที2-2565แบบออนไลน์(17พค-30มิย65).pdf
2ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
3ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2565.pdf
4แนวทางปฏิบัติในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ของสภากายภาพบำบัด-new.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-05-10 15:18:54    เปิดดู 4738 ครั้ง