สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการตัวชี้วัดและผลลัพธ์ทางกายภาพบำบัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

       รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการตัวชี้วัดและผลลัพธ์ทางกายภาพบำบัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ทางสภากายภาพบำบัด มีความยินดีจัดส่งคู่มือประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ปี 2563 ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม ขอความร่วมมือ แจ้งที่อยู่และยืนยัน e-mail สำหรับการอบรมผ่าน link : https://forms.gle/EBLVQvhW2BcMVtEf6  หรือแจ้งที่อยู่และยืนยัน e-mail ผ่าน QR Code กรอกข้อมูลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ทีมงานจะจัดส่ง link เข้าร่วมประชุมทาง e-mail ที่แจ้งไว้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Cinque Terre


  File Attach

รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโครงการตัวชี้วัดและผลลัพธ์ทางกายภาพบำบัด วันที่ 22พ.ค..pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-05-10 10:36:26    เปิดดู 866 ครั้ง