สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการตัวชี้วัดและผลลัพธ์ทางกายภาพบำบัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

       รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการตัวชี้วัดและผลลัพธ์ทางกายภาพบำบัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ทางสภากายภาพบำบัด มีความยินดีจัดส่งคู่มือประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ปี 2563 ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม ขอความร่วมมือ แจ้งที่อยู่และยืนยัน e-mail สำหรับการอบรมผ่าน link : https://forms.gle/EBLVQvhW2BcMVtEf6  หรือแจ้งที่อยู่และยืนยัน e-mail ผ่าน QR Code กรอกข้อมูลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ทีมงานจะจัดส่ง link เข้าร่วมประชุมทาง e-mail ที่แจ้งไว้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Cinque Terre


  File Attach

รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโครงการตัวชี้วัดและผลลัพธ์ทางกายภาพบำบัด วันที่ 22พ.ค..pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-05-10 10:36:26    เปิดดู 354 ครั้ง