สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี2565 “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดี วิถีใหม”

สภากายภาพบำบัดขอขอบคุณนักกายภาพบำบัดทุกรพ.ที่ได้ร่วมจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี2565


  File Attach

441C4479-A1D0-4302-BD52-34BADCBA9EEC.jpeg
29288010-D92C-43EC-853E-C0FEC1DD6AF8.jpeg
8979DC32-BC3A-4EB3-9276-481C883BB9AB.jpeg
E339AE9F-0CE0-4B0B-8945-D1C4638422A0.jpeg
69DE73BC-1690-4978-B6F7-07B7F9E126FA.jpeg
A5256B84-40D2-4E34-B715-E2FF907062AD.jpeg
27DE480F-9CEB-4E8C-8AC6-DCB68363FC01.jpeg
D1D30033-C74D-4F60-8210-4E4AFCDD76DE.jpeg
952D9CA1-40AC-48E0-9108-7CD3A8E474AD.jpeg
116AF29E-EE55-425F-B3D2-CACFDAA50BC1.jpeg
72FB23C1-5405-4705-80DC-5C99A284A063.jpeg
CAD7DEB2-E1F4-4BDD-B287-2B433FC46BF9.jpeg
50FAB03A-6089-4DE8-8729-2A36546FCBB9.jpeg
414C3EB3-EBF1-4AB1-8CF7-9B9EF97CFB36.jpeg
7E7105F3-6B01-4289-985D-77993E3E657C.jpeg
A22C1A1A-1CB9-426D-B764-850097614725.jpeg
EEEC2403-4258-4282-8FDE-12304FD48EF6.jpeg
334A711E-FCBB-4964-9FE4-E88038E162DC.jpeg
41A97758-56E4-4FA3-A59C-F67CA8FAD889.jpeg
4F3F7F58-CD32-4FDC-B2A9-AC1A22F24251.jpeg
05CF467F-2786-4D39-9D95-65751678D36E.jpeg
4D92F72C-07AB-4AD2-BAF9-8CFFAC888CC4.jpeg
921AA404-9928-4A93-B244-D4CE906A95B9.jpeg
6151573D-4FCB-4F8D-ABF9-FA2F58FECC6C.jpeg
5D6ED76E-C747-4CFC-8EA2-98D596EAC5A4.jpeg
948B74C5-2D67-4B34-B9F2-C813CEE7971D.jpeg
ACD07256-0454-4AB2-9427-8E7748C2D1E0.jpeg
BA0B1504-2E23-47D0-9C5E-4BB11ED21608.jpeg
BAB60908-E8CD-484C-BDFF-3121ECA55462.jpeg
3A45539C-146B-45BC-94C3-72BD0978E625.jpeg
F1A13F98-1B3C-4288-87DA-B02B8DE8313F.jpeg
4610BFF5-D3E0-4FA9-A96E-EC84F5A6096B.jpeg
23DA99C6-CBCA-4A95-9B5B-5664B565CD55.jpeg
D8798CBD-5DAE-4D4B-8B3D-007DFEB71036.jpeg
87C264CB-7509-40FD-9DD1-60381AFD1A70.jpeg
44464FDF-2A32-42FF-B61A-05457CCA2BCA.jpeg
E3BC5264-69BE-446F-8EEE-C28A8F1F99B1.jpeg
3705D3A1-766B-4F9E-AB2E-856A7D1582BD.jpeg
F0201DA0-4098-4A82-B5D6-120CA6E30DCB.jpeg
C06D3D74-561D-4592-ABD8-B3CB14F425CC.jpeg
B66095AD-0191-432A-89A5-D1C2CF69EE29.jpeg
7EEBF4C4-5532-4E01-BD3E-B09EFBFE4CCD.jpeg
6807021B-7C41-4421-93D4-A33A02FE6073.jpeg
FC566AA3-4DBF-4C5F-8CCF-940C1F954F18.jpeg
219017BB-5EFC-4C00-8F8B-751DE5443481.jpeg
1D6FB4FD-8A8E-4716-9299-8AD3336397D2.jpeg
D4C7F389-EEF7-495C-8762-BE27AD3ACB20.jpeg
4B47D2B7-5D8E-4DD4-9968-083766E9ABDA.jpeg
12525586-DA10-44CB-9474-D8AEE566C656.jpeg
2B3FC3FE-B66B-4FE8-8415-191B39A59F49.jpeg
19020E96-D490-4228-8DD5-12C67955EE3F.jpeg
5C3954DA-EC7E-4DA8-9762-C72207DAEC57.jpeg
0662BAFB-0D0E-4BA2-B752-A7EEA2643A9A.jpeg
AD3903E6-3B6B-4824-B55F-4D6C9EC89922.jpeg
D4DB4A49-59AB-4339-B8D4-E0DD59915126.jpeg
0C48973A-2FF4-41FB-B5E4-75385A4DA707.jpeg
B434BE22-6E15-4590-9029-0D121DE93048.jpeg
664DADEA-DA89-4D00-AF16-BFE9AA3C8865.jpeg
50EEFEA5-9212-4211-B5A0-78D8C389FCDE.jpeg
ACC4F1D6-0316-42CD-B09C-6F3850C3994B.jpeg
6E1A4CD9-5DBA-4F2B-87B7-1CCCBA20EDDB.jpeg
0E46A93B-F141-48B3-A476-2183D6A36E3C.jpeg
1D25A66E-48A7-422F-9B9A-8BFAB2B22959.jpeg
CD3B3369-EF76-4BB2-BC8B-6AF75A0531DD.jpeg
4FD2E1B3-5474-459C-823C-C36CA8B05970.jpeg
F414E486-CB3C-450F-BFA4-DB5E91F0E483.jpeg
234CF3D0-97E6-4529-98DB-DEFCBBE22A1C.jpeg
B7998852-D72F-44B5-9267-863B0AC7B439.jpeg
61BA0B89-FFD1-4E91-8988-127F4434A4A2.jpeg
BF1730E7-A7A7-467A-94E8-9A1303E5541A.jpeg
3B72D04A-A938-4F31-94F8-140C1BF84FB7.jpeg
22579D72-C999-4E14-AFB3-5E41B3E6DB79.jpeg
D990A065-5F5C-49AC-BE98-7BC96BADAFAA.jpeg
9511C584-07B9-45EF-97FE-9A934D96B7B2.jpeg
50FA0936-0FAB-4297-A28D-2034C9EC9A4E.jpeg
253BB941-FC40-4267-90D1-C64CC8BFFD0E.jpeg
E38A05CC-3750-45C5-BD14-0197A2313675.jpeg
D4D1ED3D-28DC-4C37-8F82-E6A93844DC9B.jpeg
A342576D-5662-49A8-9E23-58BB635EE47F.jpeg
52416D7E-0349-4553-9AB8-F43A1D98C199.jpeg
394D878D-D462-4E7A-9086-DC31F1B84C75.jpeg
ACD97D49-D4A5-4F6A-81A9-9E80FE27BA53.jpeg
1A0D4DC7-107D-4099-9C63-E41AFFAAE6AD.jpeg
08AF4023-059A-442E-9BCD-49D60CE282F1.jpeg
9C82B9E6-A19F-4613-A52D-005ADB0F1853.jpeg
BD72876B-4107-4743-A126-6ED315F7C534.jpeg
75817461-1410-4C6F-8721-403015019DD8.jpeg
7BF805F4-BB35-42B0-97DE-3AE7BDAEBC0F.jpeg
541C78A6-AFC0-4B76-9548-E1C81F9EFD42.jpeg
7EDC539E-B80D-46A9-8F57-81D1083808BF.jpeg
7C774E5E-B3F2-4285-AAB3-C23E34707FDF.jpeg
479D5FF3-3D8C-4CB6-AB62-193FEDAA765D.jpeg
636654B7-C885-4912-BDDC-CD7A75D5772B.jpeg
C5EDCECB-2A31-4BF4-8823-444EA4F0EE4A.jpeg
A14BBE1B-AC24-4F98-8000-3B6F531FA874.jpeg
CE5D2A46-5BC0-4B7F-AAC5-30A2FAF5C772.jpeg
A3A54C4C-6EA8-45EF-B829-89681BF9F831.jpeg
92378652-8D0B-428B-85C2-5E963B629B8D.jpeg
B7F7D4A8-3382-46A4-9BB2-C54ACF4FDD13.jpeg
C04377ED-02CD-468A-B0BD-92EC371B1E39.jpeg
366A5C35-8B4B-448B-88E6-03B2EA8BFC13.jpeg
194FF40F-1AF1-4C89-A9E8-2BD3FBD233CB.jpeg
1FBDD4A5-2093-4484-9F16-F3861B1CDB7F.jpeg
7BAB675E-7575-4227-B503-12B97FF299FF.jpeg
D436BA8B-8785-431E-877C-0779CCDF5F15.jpeg
14BEE1E8-A0CD-4B61-9304-C914E455564D.jpeg
C8FECC03-711E-42DA-9D25-0F3785ED4E5A.jpeg
AFDAA2CA-352A-48D8-90CD-C85FEDAAC382.jpeg
02742D0F-F2D6-44BF-B375-5181A031AB36.jpeg
E8982637-4776-472E-82FE-7299DADC1A71.jpeg
2241C852-2D24-4FAD-8824-4A8321DDDF69.jpeg
2AA7D473-B369-477B-AC46-665473A8A510.jpeg
8087C8A2-E2C8-4BF5-9198-BBA85EEB9B23.jpeg
83157A6F-A520-4A15-B74E-ACF1EB9639E0.jpeg
โพสโดย sirirat วันที่ 2022-05-05 19:19:42    เปิดดู 321 ครั้ง