สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04)

รายละเอียด
รายชื่อการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04)
และการชำระเงินค่าลงทะเบียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้) 
และแจ้งรายละเอียดการโอนเงินผ่าน QR Code หรือแจ้งรายละเอียดการโอนเงินผ่าน link : --- Click ---

Cinque Terre


  File Attach

รายชื่อการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-04-12 10:43:22    เปิดดู 948 ครั้ง