สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารฯ การเป็นสมาชิก , การขึ้นทะเบียน , การต่ออายุ พ.ศ.2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  File Attach

1. ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการยื่นเอกสารฯ - สมาชิก.pdf
2. ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการยื่นเอกสารฯ - ขึ้นทะเบียน.pdf
3. ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการยื่นเอกสารฯ - ต่ออายุ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-04-04 11:38:08    เปิดดู 4384 ครั้ง