สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04)


  File Attach

หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ-2.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-03-15 10:58:16    เปิดดู 617 ครั้ง