ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2565 แบบออนไลน์

 เปิดรับสมัครสอบ           วันที่ 17 - 31 มกราคม 2565  

  ท่านต้องศึกษาวิธีการสมัครจากประกาศสมัครสอบทาง  


  โปรแกรมสมัครสอบขึ้นทะเบียนและ Login  เข้าสู่ระบบสมัครสอบได้ที่


  https://pt.or.th/PTRegist/


   

สนามสอบ   การสอบออนไลน์

 

  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด


ครั้งที่ 1/2565 แบบออนไลน์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์

 

(เฉพาะผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์)    วันที่   7 กุมภาพันธ์ 2565


 

วันเข้ารับการทดสอบระบบ (เฉพาะผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยสอบออนไลน์)    วันที่ 13 กุมภาพันธ์2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบจริง    วันที่ 17 กุมภาพันธ์2565 วันสอบจริง    วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565

 

        *Username และPasswordจะได้รับจากกรรมการคุมสอบตอนยืนยันตัวตนในวันสอบ ไม่ได้ส่งผ่านE-mail*

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่1-2565แบบออนไลน์(17-31มค2565).pdf
2ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
3ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบออนไลน์เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2565.pdf
4แนวทางปฏิบัติในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ของสภากายภาพบำบัด-new.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-01-17 17:55:11    เปิดดู 1396 ครั้ง