ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! แบบสำรวจความประสงค์เข้าสอบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำหรับการจัดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565

แบบสำรวจความประสงค์เข้าสอบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หากมีบริการจัดสอบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

การจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 
กรุณาตอบคำถามว่าหากท่านสามารถเข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้ ท่านประสงค์เลือกเข้าสอบที่มหาวิทยาลัยใด 

(**หมายเหตุ : สถานที่ในการจัดสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ ท่านอาจไม่ได้เข้าสอบในสถานที่ที่ท่านแจ้งความประสงค์**)

กำหนดตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-12-05 23:25:07    เปิดดู 410 ครั้ง