สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! รับสมัครงานเจ้าหน้าที่วิทยาลัยกายภาพบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง 'ด่วน'

รับสมัครตั้งแต่      วันที่  19 – 26  พฤศจิกายน  2564   ในวันและเวลาราชการ

สอบวัดผล           วันที่  29 พฤศจิกายน  2564  

 

สถานที่สอบ   สำนักงานสภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข

 

สอบภาคปฏิบัติ

- พิมพ์หนังสือราชการ  ถอดเทปรายงานการประชุม  และการใช้งาน google drive

 

สอบสัมภาษณ์

- สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

 

ประกาศผล         วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564

 

เริ่มปฏิบัติงาน     วันที่  1  ธันวาคม 2564


  File Attach

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยกายภาพบำบัด(วันที่19-26พย64).pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-11-19 13:41:06    เปิดดู 491 ครั้ง